Broj 110
Početna > Zanimljivosti > PLATNE KARTICE I DOZVOLJENI MINUS

Oprezno sa moćnom plastikom

PLATNE KARTICE I DOZVOLJENI MINUS

Modernizacijom bankarstva sve se znatno promenilo pa su nam sada na raspolaganju razne kartice i bankomati. Ove promene su nam puno olakšale život, ali nas nisu naučile kako da upravljamo svojim novcem niti kako da ga raspoređujemo

Kartice su postale gotovo nezaobilazne i zato treba dobro da se upoznamo sa svim njihovim prednostima, ali i manama. Jedna od prednosti je to što sa karticom ne morate da odlazite do banke i na taj način štedite vreme. Ako želite da posedujete platnu karticu, neophodno je da se kod svoje banke upoznate s uslovima izdavanja i korišćenja, načinom njihove upotrebe i pravilima u vezi s bezbednošću korišćenja. Kod nas postoji više vrsta platnih kartica, koje se razlikuju u načinu plaćanja i raspoloživim sredstvima. Stoga, prilikom podnošenja zahteva za korišćenje platne kartice, u banci se detaljno raspitajte o svim provizijama i naknadama za izdavanje i korišćenje kartica, o kamati, godišnjoj članarini i naknadama za slučaj gubitka kartice i izdavanja nove, gubitka PIN-a, izdavanja dodatne kartice, zadržavanja kartice u bankomatu...
  Debitne kartice
  Debitne kartice omogućavaju vam da podižete novac samo u iznosu koji je na raspolaganju na računu, uključujući i dozvoljeni minus (u nekim bankama). U većini banaka možete besplatno otvoriti dinarski tekući račun i dobiti debitnu karticu. Da biste je dobili, ne morate imati posao i stalan izvor prihoda, možete biti i student.
  Kreditne kartice
  Kreditne kartice mogu dobiti osobe za koje banka oceni da ispunjavaju uslove za izdavanje kartice. U većini slučajeva treba da imate stalan izvor primanja, tj. treba da budete zaposleni. Dakle, kada koristite kreditne kartice, iznos koji vam je na raspolaganju je veći od npr. vaše mesečne plate. Kod nas se uglavnom koriste revolving kartice, kod kojih se u ratama skida novac sa vašeg računa (plaćate mesečno ugovoreni procenat od iznosa duga), dok se ostatak duga prenosi u sledeći mesec i na njega se plaća kamata.
  Pripejd i kartice za plaćanje preko interneta
  Sve zavisi od sajta preko koga želite da platite - svaki od njih ima svoj spisak kartica koje prihvata, a i kod vaše banke se možete raspitati koje kartice su u najvećem broju slučajeva prihvaćene za plaćanje preko interneta. S druge strane, pripejd kartice vam dozvoljavaju trošenje unapred uplaćene svote novca na toj kartici (npr. tu spadaju i kartice koje možete da poklonite nekom drugom, a na koje ste vi uplatili određenu sumu novca koju ta druga osoba može da iskoristi. Nakon toga, kartica može prestati da važi).
  Bezbednost pri korišćenju
  Platne kartice treba čuvati i pažljivo koristiti. Samo korisnik kartice može da je koristi. PIN (lični identifikacioni broj) ne treba da saopštavate nikome niti treba da ga nosite sa sobom, pogotovo ne uz samu karticu, nego se potrudite da ga zapamtite (uglavnom se sastoji od četiri cifre). Ukoliko se desi da karticu izgubite ili vam je ukradu, odmah obavestite banku. U tom slučaju kartica se odmah blokira i time se sprečava njena zloupotreba.
  Dozvoljeni minus
  Dozvoljeni minus predstavlja korišćenje sredstava koja nisu vaša i koja „pozajmljujete" od banke svakog meseca. Omogućava se ljudima koji imaju redovna mesečna primanja. Standardni iznos za dozvoljeni minus je mesečna plata i toliko možete pozajmiti od banke, ukoliko na računu nemate sredstava. Kada koristimo ovu uslugu, mi „stalno" možemo biti u minusu, a u tom slučaju se naplaćuje efektivna kamatna stopa (to je kamata koja, osim osnovne - nominalne, obuhvata i sve druge naknade i troškove koje vam banka zaračunava po osnovu korišćenja dozvoljenog minusa). Ovo ćete izbeći ukoliko svakog meseca vaši prihodi pokriju minus, tj. ako se ne zadužujete za iznos veći od vašeg realnog stanja na računu. Ipak, ovako se stvara loša navika da trošite više nego što imate. I zato dozvoljeni minus koristite samo u pojedinim slučajevima kada vam je zaista neophodna kratkoročna pozajmica i sigurni ste da ćete brzo moći taj iznos da vratite banci.
  Problemi s karticom
  Nekada se može desiti da plaćanje karticom ne uspe zbog loše veze ili problema sa aparatom za plaćanje iako je kartica važeća i imate novca na računu. U tim slučajevima, uzmite od prodavca potvrdu koju je aparat odštampao - da prenos sredstava nije uspeo i sačuvajte je. U nekim slučajevima može se desiti greška - da je uplata izvršena, a aparat to nije registrovao. A tada vam je veoma važno da imate potvrdu o neuspeloj transakciji, sa kojom od banke možete tražiti povraćaj novca.