Broj 109
Početna > Lepi i zdravi > NEMOJTE POTISKIVATI TUGU

Kako pobediti emotivne probleme

NEMOJTE POTISKIVATI TUGU

Psihičke teškoće, bez obzira na to da li su posledica osobina ličnosti, biohemijske neravnoteže ili teških i neprijatnih događaja, mogu snažno da deluju na fizičko i psihičko stanje, a samim tim i na kvalitet života. Teškoće se često mogu olakšati podrškom bliskih ljudi, u koje imate poverenja, kao i lekovima i promenama u načinu života

Neprestani stres izazvan životom punim nerazrešenih osećanja kao što su tuga, bes, strah i napetost, može da ostavi fizičke posledice jer menja nivo hormona i neurotransmitera, tj. materija koje prenose signale između nerava. Od tih promena možete postati spori i umorni, one mogu da oslabe vaš imuni sistem i povećaju podložnost infekcijama i bolestima, koje izazivaju napad imunog sistema na ćelije i tkiva kao što je reumatoidni artritis. Način na koji emotivno reagujete na životne probleme određen je vašom ličnošću, iskustvom i okolnostima. Možete se razboleti od problema sa kojima neko drugi relativno lako izlazi na kraj. Ali, možete da naučite kako bolje da rešavate emotivne probleme.
 
  Upoznajte sebe
  Vaše uobičajene reakcije na teške situacije nisu nepromenljive. Možete imati osećanja koja predugo traju i podrivaju vaše zdravlje i odnose sa ljudima. Ipak, možete naučiti da drugačije reagujete na različite situacije. Ako ste uzdržani i potiskujete osećanja, možete naučiti da budete otvoreniji. Trudite se da upoznate sebe, da prihvatite svoje dobre i loše strane, da otkrijete svoje glavne životne ciljeve i posvetite im se. Ako teško donosite odluke, vežbajte razjašnjavanje sopstvenih mogućnosti i ciljeva. Ne bojte se da prihvatite osećanje gubitka ili druga osećanja vezana za životne mogućnosti koje ste odbacili. Setite se da potpuno vladanje svim oblicima života nije ni moguće ni poželjno i prilagodite tome svoja očekivanja.
 
  Mentalne igre
  Istraživanja sve više pokazuju da optimizam štiti od mentalnih i fizičkih bolesti. Ako ste skloni da u svemu vidite najgoru stranu, potrudite se da uravnotežite pristup. Na primer, raskid neke veze ima i te kako jasne nedostatke, ali postoje i prednosti - imaćete priliku da krenete u drugo životno područje ili da se bavite stvarima koje vašeg partnera nisu zanimale. Čak i ako ne možete pozitivno da gledate na stvari, možda će vam neka situacija biti podnošljiva ako pokušate da krenete dalje, svesni da ništa u životu ne ostaje nepromenjeno, umesto da se usmeravate samo na bol. Gubitak zaposlenja može da izgleda kao prava katastrofa, ali ako priznate sebi koliko ste ljuti i ogorčeni, možda ćete kasnije moći konstruktivno da pristupite planiranju budućnosti.
 
  Važnost razgovora
  Jedan od glavnih razloga što imamo emotivne probleme jeste taj što nam je ponekad teško ili nemoguće da izrazimo sopstvena osećanja, naročito u teškim trenucima. Umesto da objasnimo šta osećamo i zašto, i da slušamo drugu osobu - desi se da vičete, svađate se, optužujete ili potpuno prestanete da razgovarate. Pokušajte jasno da izrazite svoje emotivne reakcije. Ako vam je neprijatno, to znači da je dobra komunikacija utoliko važnija. Obično je bolje raščistiti negativna osećanja odmah, a ne kasnije.
 
  Pišite dnevnik osećanja
  Dobro razumevanje sopstvenih emotivnih reakcija i ponašanja presudno je za savladavanje emotivnih problema. Nekim ljudima koristi vođenje dnevnika u koji beleže svoja osećanja. Pokušajte svakog dana da zapišete kako ste se osećali, koji su događaji ili okolnosti doprineli vašim osećanjima i kako ste se nosili s neprijatnim osećanjima. S vremenom ćete možda uočiti različita osećanja i ponašanja koja se ponavljaju, a onda možete pokušati da ih svesno promenite. Na primer, ako na kritiku ili uvredu uvek reagujete tako što se uzrujate ili optužujete sebe, možda bi bilo korisno da se usmerite i na druga moguća objašnjenja tuđeg ponašanja. Time ćete izbeći preuzimanje odgovornosti za tuđe ponašanje.
 
  Mirisi popravljaju raspoloženje
  Stavite po nekoliko kapi ulja crvene žalfije i kleke u toplu kupku kako biste razbistrili misli i potom bolje spavali. (Ne koristite ova ulja ako ste trudni.) Kad ste nesrećni, namirišite sobu sa šest kapi ulja crvene žalfije (osim ako niste trudni), tri kapi ružinog ulja i jednom kapi sandalovog ulja
 
  Rešavanje problema
  Ako ste nesrećni zbog nesporazuma sa drugom osobom, isprobajte sledeće:
  - Ugovorite sastanak na kojem će obe strane imati priliku da iznesu svoje misli i osećanja bez prekidanja.
  - Svoje misli iznosite u prvom licu. Na primer: „Ja se osećam povređeno kad to radiš", a ne „Ti me povređuješ kad to radiš." Na taj način preuzimate odgovornost za svoju reakciju na postupak druge osobe. Komentarišite ponašanje, a ne osobu. Tada ta osoba može - ako želi i ako je u stanju - da preuzme odgovornost za svoje ponašanje i da ga ubuduće promeni.
  - Zatim saslušajte šta druga osoba ima da kaže.
 
  Empatično ponašanje
  Ovo ponašanje je usredsređeno na osećanja druge osobe. Korisno je da budete svesni i svojih osećanja, pa naučite da pažljivo slušate sebe. Empatično slušanje ima tri faze:
  - Privremeno zanemarite svoja osećanja.
  - Pokušajte da shvatite osećanja druge osobe služeći se ušima, očima i intuicijom.
  - Recite sagovorniku da ste shvatili njegova osećanja. To obično ostavlja veliki utisak razumevanja. U najmanju ruku, sagovornik će znati da pokušavate da vidite stvari s njegove tačke gledišta.
 
  Kada da zatražite lekarsku pomoć
  Kada emotivni problemi utiču na vaše odnose sa drugima ili na drugi način ometaju vaš uobičajeni način života. Odmah zatražite pomoć ako pomišljate na samoubistvo.

Korisni saveti
  1. Ne čekajte da se nagomilaju bes i gorčina.
  2. Pre razgovora o nekom problemu, napravite spisak stvari koje želite da kažete kako ne biste ništa zaboravili.
  3. Recite sagovorniku jasno i smireno šta želite i slušajte ga kad na njega dođe red da učini isto.
  4. Pazite da ne upadnete u zamku neprimerenog poveravanja osećanja drugim osobama. Pažljivo izaberite osobu, vreme i mesto kada ćete govoriti o svojim osećanjima.