Broj 103
Početna > Lepi i zdravi > LEK IZ KOŠNICE

Ubod pčele kao terapija

LEK IZ KOŠNICE

Postoji sedam pčelinjih proizvoda koji se koriste u apipreventivi i apiterapiji, a to su: med, polen, propolis, matični mleč, vosak, pčelinji otrov, pčelinje larve

- Pčelinji otrov, koji pčela ima u žaoki i koji ispušta u trenutku kada je napadnuta, ima izuzetno lekovito dejstvo. O tome govori i otkriće bugarskih naučnika iz 1962. godine. Danas se u Australiji ovaj otrov pčele eksperimentalno primenjuje kao citostatik - kaže specijalista socijalne medicine i apiterapeut prim. dr Kadivka Stevanović, predsednik Društva za borbu protiv raka u Nišu i član Glavnog odbora Društva Srbije za borbu protiv raka. Ona je jedan je od lekara koji su znatno doprineli afirmaciji i praktičnoj primeni apiterapije u Srbiji.
Praksa je pokazala da pčelari koji rade i žive u okruženju svojih pčela gotovo nikad ne obolevaju od karcinoma, zahvaljujući propolisu (prirodni antikancer) i apitoksinu, tj. pčelinjem otrovu.
Doktorka objašnjava da zvanična i narodna medicina zapostavljaju apiterapiju i zahteva da joj se pokloni dužna pažnja zbog dobrog zdravlja stanovništva naše zemlje, kao što se to čini u Bugarskoj, Rumuniji, Rusiji, Češkoj, Nemačkoj... Lečenje uz pomoć pčelinjih proizvoda poznaje dva termina koja se najčešće koriste, a to su apipreventiva i apiterapija.

Pčelinji proizvodi
- Polen je biljna belančevina koju pčele sakupljaju sa prašnika cvetova iz prirode.
- Propolis je smola koju pčele uzimaju sa pupoljaka biljaka, pre svega drvenastih i četinara. U košnicama propolis služi kao zaštita od promaje. Pčelari su, uočivši da ova smola ima još neka izuzetno lekovita prirodna dejstva, počeli da je sakupljaju vadeći je iz košnice, rastvarajući je u alkoholu i vodi ili je koristeći u suvom stanju.
- Matični mleč je hrana za mlade pčele. Neobično je bogat vitaminima i u letnjim mesecima se može naći u svežem i u suvom stanju.
- Vosak, kao sredstvo za lečenje i za zaštitu zdravlja, ima izuzetna svojstva, naročito kod onih koji imaju problema sa povišenom količinom kiseline u želucu. Satni poklopčići koji se našte srca žvaću tokom trideset dana, po kašičicu ujutro, mogu da reše problem povišene kiseline u želucu.
- Pčelinje larve se odskoro koriste za pripremanje određenih kulinarskih specijaliteta, ali sigurna sam da će i one uskoro naći svoje mesto, koje neosporno zaslužuju i u terapijske svrhe.
Naravno, želim da napomenem da, koristeći pčelinje proizvode, a držeći se svojih loših navika kao što su duvan, alkohol, fizička neaktivnost i loša ishrana, čovek ne može da očekuje neko dobro dejstvo. Važno je da se sveži pčelinji proizvodi kombinuju sa čajevima, nekim vidom sportske aktivnosti i pridržavati se pravila zdravog života. Tek tada možemo imati i onaj očekujući učinak pčelinjih proizvoda na naš organizam - istakla je naša sagovornica.

Apipreventiva i apiterapija
Apipreventiva podrazumeva zaštitu zdravlja. Potiče od latinske reči api, što znači pčela i francuske reči prevenir, odnosno preventiva ili, kako bi se u našem narodu reklo, „bolje sprečiti nego lečiti". Što se apiterapije tiče, u prevodu su vezane reči, pčela i terapija - lečenje. Postoji sedam pčelinjih proizvoda koji se koriste u apipreventivi i apiterapiji, a to su: med, polen, propolis, matični mleč, vosak, pčelinji otrov, pčelinje larve.

Prema evropskim istraživanjima, prosečna evropska porodica koristi godišnje 30 kilograma meda. U Srbiji se ne koristi ni čitav kilogram meda po porodici.