Broj 308
Početna > Zanimljivosti > Više od igre

Bolesti zavisnosti

Više od igre

Igre na sreću su za izvestan broj ljudi kao droga, s vremenom toliko „uđu u krv" da postanu zavisni

Kada igre na sreću prestanu da budu deo zabave i postanu strast kojoj ne možemo da se odupremo, onda se govori kao o jednoj od bolesti zavisnosti. Zato je Udruženje priređivača igara na sreću (UPIS) u saradnji sa Specijalnom bolnicom za bolesti zavisnosti iz Beograda, pokrenulo projekata „Moguće je prekinuti".

Poremećaj navika

- Patološko kockanje danas spada u dijagnostičku kategoriju poremećaja navika i impulsa. Ako bismo postavili pitanje šta je kockanje, mogli bismo reći da je to bilo koja igra na sreću ili veština koja se igra za novac. Spektar igara na sreću u odnosu na koje može da se razvije zavisnost je veliki i zavisi od ličnih sklonosti svakog pojedinca. Najčešće igre su loto, bingo, sportsko klađenje, poker aparati... Suština svake igre na sreću je potencijalni dobitak i neizvesnost, što zapravo dovodi do stanja prijatnog uzbuđenja. Patološko kockanje je bolest jer osoba ne može da se odupre impulsima za kockanjem, što dovodi do ozbiljnih zdravstvenih, porodičnih, socijalnih i profesionalnih posledica - kaže Jasmina Milašinović, psihoterapeut iz Specijalne bolnice za bolesti zavisnosti.

Početnička sreća

Igranje igara na sreću je za izvestan broj ljudi kao droga, s vremenom toliko uđu u krv da čovek postane zavisan. Ponese ih početnička sreća i dobici da se kasniji gubici, koji ponekad znače i gubitak krova nad glavom, automobila ili nakita, smatraju samo trenutnim neuspehom, što ljude navlači na dalje pokušaje.

 

Kad postaje zavisnost

Kao i kod svih drugih bolesti zavisnosti, nije lako odrediti granicu kada igra počinje da se pretvara u zavisnost. Stručnjaci su, međutim, saglasni da se bolest manifestuje tek kada čovek više ne može da kontroliše svoje ponašanje i kada ga sem igre na sreću i zabave ništa drugo ne interesuje. Tada više i nije važan sam novac i dobitak, već strast postaje sama sebi cilj, a uzbuđenje koje kockanje donosi neuporedivo je s bilo kojim drugim uzbuđenjem i interesovanjem.

Patološko kockanje

- Ako bismo postavili pitanje šta podrazumevamo pod normalnim igrama na sreću, mogli bismo da kažemo da u tim situacijama osoba može da se zaustavi dok još dobija i u stanju je da ograniči svoje gubitke, i da to nije dominantna aktivnost u njenom životu. Kao i zavisnost od droge i alkohola, patološko kockanje je hronični poremećaj koji ima tendenciju da se pogoršava ukoliko se ne tretira, a rizici od recidiva se uvećavaju - kaže naša sagovornica.   

Simptomi zavisnosti 

Patološko kockanje je često učestvovanje u igrama na sreću, što dominira u životu individue i vodi do snižavanja socijalnih, profesionalnih, materijalnih i porodičnih vrednosti. Među brojnim simptomima uočava se konstantna zainteresovanost i gubitak osećaja za vreme tokom igre. Primetna je promena kruga interesovanja, neprestane misli o igri, fantaziranje o kockanju. Javlja se i gubitak kontrole, izražena nesposobnost da se prestane s kockanjem, kako posle velikog dobitka tako i posle niza gubitaka.

Razdražljivost i nervoza

Uočavaju se i stanja razdražljivosti, nervoze, nemira u relativno kratkim vremenskim periodima posle još jednog učestvovanja u igri i neodoljivom željom da se ponovo kocka. Takva stanja po nekim simptomima podsećaju na narkomansku apstinenciju: glavobolja, poremećaj sna, nemir, loše raspoloženje, poremećaj koncentracije. Karakteristično je i postepeno povećavanje učestalosti kockanja i nagon za sve većim rizicima. Periodična napetost koja je praćena uzbuđenjem vezanim za igru i neodoljiva želja da se ponovo kocka.

Laka zarada

Sociolozi ovu pojavu objašnjavaju činjenicom da je ljude uvek privlačila mogućnost lake zarade bez nekog posebnog truda, a u kriznim vremenima novac sve više dobija na značaju. 

 

Žaklina Milenković