Broj 308
Početna > Lepi i zdravi > Tiha epidemija

Osteoporoza

Tiha epidemija

Pola miliona žena u Srbiji boluje od osteoporoze. To je tipično ženska bolest jer pogađa svaku treću ženu i tek svakog sedmog muškarca posle pedesete godine

Za nastanak osteoporoze, kao po pravilu, krivi su ženski hormoni. Nagli pad estrogena u menopauzi povlači gubitak koštane mase, koja je još od rođenja manja nego kod muškarca. Sve to žene čini podložnijim osteoporozi. I pored tih faktora, čak 80 odsto ove bolesti određeno je nasleđem. To znači da će i ćerka, vrlo verovatno, doživeti istu sudbinu. 

Evo sedam najčešćih pitanja koje oboleli od osteoporoze postavljaju svojim lekarima?   

1. Koji faktori čine podlogu za nastanak osteoporoze?
Pre svega nedovoljno formirana koštana masa tokom rasta i razvoja. Skelet se razvija do dvadesete godine i ako u tom periodu ne uzimate dovoljno kalcijuma i vitamina D, i ako nema dovoljno fizičke aktivnosti, nećete dostići maksimalni nivo koštane mase.

2. Da li neke bolesti tokom života smanjuju kapacitet koštane mase?
Da, i to su bolesti u kojima se koriste lekovi, pre svega kortikosteroidi, koji loše utiču na koštanu masu. Oni se najviše koriste kod astme i reumatoidnog artritisa. Takođe, antiepileptici veoma loše utiču na koštanu masu.

3. Da li niska koštana masa uvek podrazumeva osteoporozu?
Ne, jer iza denzitometrijskog nalaza koji pokazuje nisku koštanu masu može da se krije čitav niz metaboličkih bolesti kostiju. Denzitometrija je samo početak dijagnostike.

4. Da li neki simptomi mogu da ukažu na gubitak koštane mase?
Ne, osteoporoza je asimptomatska bolest. Zato se o njoj govori kao o tihoj epidemiji. Prvi simptom najčešće je prelom kosti, a tada je bolest već odmakla. Tipični prelomi kod osteoporoze su prelomi kuka, pršljena i podlaktice.

5. Da li sme da se uzima kalcijum u tabletama?
uplementi kalcijuma treba da se uzimaju veoma oprezno jer mogu da daju čitav niz neželjenih efekata, kamen u bubregu i druge kalcifikacije, pa je doza od 200 do 400 miligrama optimalna, kada je reč o tabletama. Ostatak se obično unosi ishranom.

6. Koje žene treba preventivno da se jave na pregled?
Pošto je najbolje da terapija započne kada je osteoporoza još u početnoj fazi, pre nego što dođe do preloma, sve žene koje spadaju u rizičnu grupu, čim napune pedeset godina, treba da odu na pregled. Tu spadaju pre svega žene čija je majka imala osteoporozu, ako je prethodno imala lomove kostiju, zatim, žene sa sitnom osteomuskulaturnom građom, žene pušači, one koje koriste kortikosteroide i antiepileptike i žene koje su imale bilo kakve hormonske probleme u generativnom periodu.

7. Kako u mladosti možemo da očvrsnemo kosti da ne bi kasnije došlo do osteoporoze?
Pošto se koštana masa formira do dvadesete, važno je u mladosti uzimati dosta mleka i mlečnih proizvoda s niskim procentom masti, jer je kalcijum iz ishrane vrlo važan. Bitne su fizička aktivnost, izbegavanje pušenja i alkohola, i dovoljno sunčanja.