Broj 308
Početna > Lepi i zdravi > Muzikoterapija - note protiv stresa

Muzikoterapija - note protiv stresa

Potvrđeno je da muzika pomaže u oslobađanju od stresa, a može uticati i na umanjenje bola

Muzikoterapija, psihoedukacija, dijagnostika, lečenje, prevencija i stimulacija razvoja određenim vrstama muzike i zvuka primenjenih u okviru muzikoterapijskih metoda poznata je od davnina, ali tek poslednjih decenija dobija naučnu potvrdu.

Muzikoterapijske metode se primenjuju i kod onih osoba kod kojih nije moguće primeniti verbalne metode ili su one nedovoljno efikasne.

Kako pomaže muzika?

- Namenski muzički program pripremaju školovani muzikoterapeuti isključivo za pojedinca ili za određenu ciljnu grupu sa idejom da se postigne tačno definisan cilj. Namenska muzika se često i s velikim uspehom koristi u muzičkoj medicini i muzikoterapiji kod dijagnostičkih procedura, hirurških ili stomatoloških intervencija, kao i u jedinicama intenzivne nege i inkubatorima - kaže prim. dr sc. med. Ranka Radulović, psihijatar i muzikoterapeut (<www.muzikoterapija.rs>).

Za ceo život

Postoji niz neverbalnih i verbalnih muzikoterapijskih metoda sa slušanjem ili aktivnim izvođenjem muzike koje se mogu primeniti od prvog dana začeća, tokom celog života, pa sve do smrti, pod uslovom da ih primenjuje školovani muzikoterapeut. 

Muzičke pauze 

- U slučaju fizičkog, manuelnog, kreativnog posla ili treninga, priprema se namenska muzika u cilju povećanja efektivnosti pojedinca ili grupe. Muzikoterapeuti za firme pripremaju namenske muzičke programe sa jasno određenim ciljem. Na poslu se preporučuju individualne ili grupne „muzičke pauze" sa slušanjem ili izvođenjem muzike, kao i edukativno-iskustveni muzikoterapijski vikendi u cilju rešavanja određenog problema, povećanja efektivnosti i kreativnosti, sprečavanja sindroma izgaranja ili povećanja povezanosti unutar tima.

Međutim, „laičko puštanje muzike" u nekim čekaonicama nekih ustanova može biti kontraproduktivno ili čak i štetno, jer može da izazove nepredviđene reakcije - tvrdi naša sagovornica. 

  

Antistres program

Prema njenim rečima, u Edukativni centar iz muzikoterapije za decu, odrasle i stare „Hatorum", dolaze pojedinci u cilju negovanja i stimulacije sopstvenih potencijala, parovi koji imaju problem sa stvaranjem potomstva, žene sa primarnim sterilitetom i parovi koji su u procesu pripreme za vantelesnu oplodnju, trudnice i žene koje planiraju trudnoću, a koje su pod stresom ili su prethodno imale neuspešne trudnoće. Novopečeni roditelji koji uče da se adaptiraju na novog člana porodice, pa dolaze da uče uspavanke i načine neverbalne komunikacije s bebom. Edukativni centar je namenjen i menadžerima, koji su pod pritiskom gubitka posla ili firme zbog nerealizovanih planova, članovima porodice dece sa posebnim potrebama, prosvetnim radnicima, đacima i studentima koji su izgubili godinu, kao i svima koji su doživeli ili očekuju gubitak bilo koje vrste.

Mehanizmi odbrane 

Prema rečima naše sagovornice, u okviru edukativnog muzikoterapijskog programa, polaznici nauče da otkriju individualni uzrok stresa, kritički razmotre svoje adaptivne kapacitete i metode koje su do tada primenjivali u borbi za njegovo savladavanje. Nauče i uvežbaju mehanizme odbrane u slučaju nepredviđenog, nekontrolisanog ili neprekidnog stresa koji nosi rizik nastanka ili pogoršanja postojeće bolesti.

Savladajte stres

Stres podrazumeva svako narušavanje uspostavljene ravnoteže telesnog, psihičkog ili socijalnog funkcionisanja.

Spoljašnji faktori stresa su fizičko okruženje, posao, odnosi s drugima, kuća i sve druge situacije, izazovi i teškoće. Kako osoba vlada stresom zavisi od ukupnog zdravstvenog i psihičkog statusa, vitalnosti, emocionalnog stanja, količine spavanja i odmora, finansijskog stanja, odgovornosti, očekivanja i socijalne povezanosti. Stres nije bolest, ali nepredvidiv, nesavladan, nekontrolisan i neprekidan stres, može dovesti do nastanka ili do pogoršanja postojeće bolesti. 

 

Žaklina Milenković