Broj 308

Koliko vremena provodite na internetu?

1. Do jedan sat dnevno.
19% (562 glasova)
2. Jedan do dva sata dnevno.
29% (864 glasova)
3. Dva do četiri sata dnevno.
23% (704 glasova)
4. Preko četiri sata dnevno.
25% (750 glasova)
5. Jedan do tri sata nedeljno.
4% (124 glasova)
Ukupno glasova: 3004